image

Donații

Redirecționarea a 3,5%
din impozitul pe profit

După cum bine știți, toți cei care au venituri din salarii sau venituri asimilate acestora, plătesc către Statul Român impozit pe venit, impozit care este reținut și virat de către angajator. Din acest impozit puteți direcționa 3,5% către entități non-profit (fundații, asociații, Biserici). Acest lucru nu înseamnă absolut niciun cost suplimentar pentru cel care redirecționează acest procent din impozit.

Redirecționarea a 3,5% din impozitul pe profit. Dacă doriți să sprijiniți parohia noastră, parcurgeți următorii pași:

1. Descărcați formularul Declarației 230 gata completat cu datele parohiei noastre.

2. Completați pe formulare cu majuscule datele dumneavoastră: numele și prenumele, codul numeric personal, adresa la care aveți domiciliul, numărul de telefon; la mențiunea "Suma" nu este necesară completarea, organul fiscal va calcula și vira suma admisă, conform legii. Semnați și adăugați data din ziua când veți merge să depuneți această declarație.

3. Depuneți formularele la unitatea fiscală de care aparțineți conform adresei la care domiciliați sau la pangarul bisericii noastre.


Dumnezeu să vă răsplătească!